Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ženy dokázaly měnit dějiny tohoto světa

20. 12. 2009

Ženy dokázaly měnit dějiny tohoto světa

Rozhovor s poslankyní Soňou Markovou (KSČM), předsedkyní Levicových klubů žen

* Zítra si pokrokoví lidé celého světa připomínají Mezinárodní den žen. Připomeňte prosím stručně historii tohoto svátku?

Jsem přesvědčena o tom, že připomínání Mezinárodního dne žen navazuje na vzpoury žen proti nespravedlnosti a za rovnoprávnost, které se v minulosti odehrály. Možná bych mohla začít až v antickém Řecku tehdejší »stávkou« žen, jejíž iniciátorkou se stala Lysistrata. Tehdy se ženy rozhodly donutit muže složit zbraně a ukončit válku tím, že jim důsledně odpíraly sexuální styk. Mnohem později, v průběhu Velké francouzské revoluce, ženy prosazovaly rovné volební právo, tedy i pro ženy. V roce 1857 pochodovaly textilní dělnice New Yorkem a požadovaly zkrácení pracovní doby na deset hodin denně a rovná práva s muži. Ženy dostávaly automaticky nižší mzdy než muži a byla jim upřena možnost organizovat se v odborových svazech, protože byly prohlášeny za neschopné se hromadně organizovat. V roce 1907, na prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu, vystoupila rakouská delegátka s myšlenkou, že by se ženy měly v určitý den v roce veřejně scházet a žádat volební právo. Pod heslem »chléb a růže« 8. března 1908 demonstrovalo v New Yorku 15 000 žen za kratší pracovní dobu, vyšší mzdy, volební právo a za zákaz dětské práce. V květnu téhož roku vyhlásila socialistická strana na základě těchto protestů poslední únorovou neděli dnem oslav amerického Národního dne žen. O rok později demonstrovalo přes dvacet tisíc žen ve věku 16 až 25 let z newyorských textilek. Vydržely protestovat 13 mrazivých zimních týdnů. V ulicích je naháněla policie, posílala je do vězení.

* Nezapomněla jste na Kláru Zetkinovou?


To v žádném případě. Ta v roce 1910 na II. mezinárodní konferenci žen - socialistek v Kodani navrhla, aby Den žen nabyl mezinárodního charakteru. Tehdy ještě nebyl navržen žádný konkrétní den. Ale konference měla obrovský ohlas a 19. března 1911 se MDŽ slavil formou veřejných pochodů v Německu, Rakousku Uhersku, Dánsku a Švýcarsku. Přes milion žen podporovaných muži požadovalo na demonstracích volební právo, právo na veřejné funkce, právo na práci a konec diskriminace v zaměstnání.


Ženy dokázaly měnit dějiny tohoto světa

* V moderní historii ženy dokázaly měnit dějiny...

Ano, je to tak. V Petrohradě se 8. března 1917, podle juliánského kalendáře to byla poslední únorová neděle, uskutečnily velké ženské nepokoje proti válce a bídě. Ty přerostly v únorovou revoluci a abdikaci cara. Nastupující prozatímní vláda zaručila ženám volební právo. Lenin poté prohlásil 8. březen za oficiální svátek »na oslavu heroické práce žen«. I později byl Mezinárodní den žen příležitostí k protestům, ať již proti bídě, či proti světovým válkám, za mír atd. V roce 1960 se 729 delegátek ze 73 zemí setkalo v Kodani u příležitosti 50. výročí MDŽ. Byla zde přijata deklarace o podpoře politických, sociálních a ekonomických práv žen. V roce 1975 byl 8. březen - Mezinárodní den žen - uznán i v OSN a poté uznán v mnoha státech světa.

* To vše bylo, řekněme - dávno. Svět urazil od té doby pořádný kus cesty i v uznání práv žen. Dovolte zjevně naivní otázku: Má v současné době MDŽ vůbec nějaký význam?

Jistěže má. Princip tohoto svátku stále platí. Žádné sociální, ekonomické ani politické problémy nemohou být řešeny bez rovného zapojení žen a mužů do rozhodovacích procesů. Ženy sice mají formálně stejná práva jako muži, ve skutečnosti však nemají stejné možnosti uplatnění. Stále mají větší problémy s přijímáním do zaměstnání, nezaměstnanost žen je vždy vyšší než u mužů a trvá déle. Ženy mají také v průměru nižší platy. Dokonce se hovoří o feminizaci chudoby. Žen se týká mnohem více než mužů problém domácího násilí a třebaže se již mnohé změnilo k lepšímu, stále chybí prostředky účinné pomoci obětem. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na stále aktuální problém obchodu s ženami. Samostatnou kapitolu tvoří malá účast žen v politice, třebaže ženy tvoří polovinu populace, jejich účast v rozhodovacích procesech je mnohem menší.

* V poslední době se hodně hovoří o Dnu matek, který by měl MDŽ nahradit. Co si těchto názorech myslíte?

Kritici MDŽ nespravedlivě mluví o zneužití tohoto svátku za minulého režimu. Jistě, pokud bychom významnou úlohu žen ve společnosti a v rodině připomínali pouze jednou do roka, tak to bude vždy špatně. A zneužít se dá i sebelepší úmysl a myšlenka. Ti, kteří přicházejí s nápadem nahradit MDŽ Dnem matek, postrádají historickou paměť. Zřejmě nevědí, že druhou květnovou neděli si ve třicátých letech minulého století jako Den matek vybrali němečtí nacisté a později ho zneužili na podporu svojí zvrácené ideologie. O tom se vůbec nemluví... A navíc, ne všem ženám je dáno stát se matkou. Přesto i ony mají ve společnosti nezastupitelnou úlohu.

* Zůstaňme ještě u historie. Letos bychom určitě neměli zapomenout na z pohledu žen opravdu mimořádné výročí...


Máte pravdu! Před devadesáti lety totiž ženy v Čechách a na Moravě získaly volební právo. Bojovaly za ně od poloviny 19. století spolu s kolegyněmi z rakousko-uherského mocnářství. Získaly nejen právo volit, ale také být voleny a prosazovat v parlamentech pro ně a jejich rodiny důležitá témata. Muži nechtěli pustit ženy na své výsostné území zvané politika. Ale ani dnes není zastoupení žen v rozhodovacích procesech dostačující. České ženy mají sice jednu z nejdelších mateřských dovolených v Evropě, ale pokud chtějí sladit svůj rodinný život s profesním, nemají to jednoduché. Nedostatek dostupných a fungujících služeb pro rodiče, neochota zaměstnavatelů k částečným a sdíleným úvazkům, skrytá diskriminace matek malých dětí při nástupu do zaměstnání, přetrvávající menší finanční ohodnocení žen, to a ještě leccos jiného vytváří překážky k tomu, aby ženy mohly, pokud si to přejí, mít rodinu i kariéru. Pokud se ženám nepodaří v politice získat větší vliv, budou na potřebné změny čekat možná dalších devadesát let.

* Vy patříte k těm ženám, které jsou i mužskými politiky uznávány. Vaše vystoupení ve sněmovně, ale i vaše komentáře v Haló novinách čtenáři oceňují. Váží si i práce vašich kolegyň z klubu KSČM... Zatím se málo ví, že jste též předsedkyní Levicových klubů žen. A ty jistě na MDŽ nezapomněly. Tak jaký bude letošní sváteční den?

Tak jako každý rok, i letos je slavnostní celorepublikové setkání ve Státních aktech Poslanecké sněmovny, a to ve spolupráci s místopředsedou sněmovny a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem. Kdy tento rozhovor vyjde? V sobotu? Tak to právě v této chvíli setkání probíhá. Budou, tedy - jsou na něm členky LKŽ, ČSŽ, odborářky, ale i velvyslankyně, zastupitelky, starostky, místostarostky a poslankyně za KSČM. Pro všechny je připraven velmi zajímavý a bohatý program. Tradiční součástí oslav MDŽ jsou také stovky setkání, která se uskuteční po celé České republice a na která se těší čím dál větší množství žen i mužů, členek, členů KSČM a sympatizujících.

* Co byste ženám na závěr našeho rozhovoru popřála?

Zdraví, pohodu a lásku nejen jim, ale i jejich blízkým. V roce 2001, v poselství generálního tajemníka OSN u příležitosti MDŽ, byl zdůrazněn vedle požadavku rovnoprávnosti současný nejpalčivější problém: k jednacím stolům a do rozhodovacích funkcí je třeba přivést více žen. Ke zlepšení situace však nestačí pouze zákony, ale je nutná změna v myšlení celé společnosti. Všem ženám přeji, aby k této změně skutečně co nejdříve došlo.

 

Zdroj: Haló noviny 9.3.2009

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář