Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rovnost žen a mužů je stále jen zbožným přáním

11. 1. 2011

Česká republika neplní své mezinárodní závazky, které se zavázala dodržovat. Vedle Pekingské akční platformy, jíž se přistupující země zavazují zlepšit postavení žen, musí změnit také přístup k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, jejíž plnění vládní delegace před Výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen OSN obhajovala. Shodly se na tom účastnice a účastníci prosincové diskuse, jež proběhla v našem hlavním městě u příležitosti 15. výročí Pekingské akční platformy.

Podle předsedkyně České ženské lobby Alexandry Jachanové Doleželové sice výbor Českou republiku pochválil za přijetí antidiskriminačního zákona, změny v Zákoníku práce, či za legislativu v oblasti násilí na ženách. Výtkami a doporučeními ale nešetří. »Mezi dvě hlavní problematické oblasti výbor zahrnuje nedostatečné kroky pro zamezení, vyšetření a potrestání sterilizace romských žen, včetně jejich odškodnění,« uvedla Jachanová Doleželová.

Problém sterilizace a násilí na ženách

Výbor podle ní doporučuje vytvoření legislativního informovaného souhlasu, který zahrnuje období sedmi dnů mezi informováním pacientky o povaze sterilizace, možných rizicích a dostupných alternativách a pacientčiným vyslovením svobodného a informovaného souhlasu. Zapotřebí je prodloužit zákonnou tříletou promlčecí lhůtu pro požadování odškodnění pro vyšetření dřívějších sterilizací a odškodnění jejich oběti.

»Druhou závažnou problematikou je násilí na ženách. Výbor vyjádřil své znepokojení nad nedostatečným počtem nahlášených případů domácího násilí, nedostatečnou bezplatnou právní pomocí, délkou soudního řízení, anebo nespoluprací mezi relevantními aktéry,« řekla dále Jachanová Doleželová.

Diskriminace žen nadále trvá

Nedostatečný zájem vlády ČR k prosazování genderové rovnosti potvrdilo zrušení pozice ministra (ministryně) pro lidská práva a národnostní menšiny, který měl agendu rovných příležitostí na starosti. Vláda také stále nejmenovala nového zmocněnce (zmocněnkyni) pro lidská práva.

Výbor upozorňuje na nízký počet případů diskriminace, řešených u českých soudů, a to z důvodů dlouhého soudního řízení a malé naděje úspěšnosti. »Výbor doporučuje, aby smluvní stát poskytoval bezplatnou právní pomoc ženám, které nemají dostatečné prostředky na zaplacení právního poradce při vedení antidiskriminačního sporu v případech, kdy to vyžaduje zájem spravedlnosti,« přiblížila dále předsedkyně České ženské lobby.

V tuzemsku má rodičovství nejvyšší vliv na zaměstnanost žen v celé EU. Na našem trhu práce je však častá vícenásobná diskriminace, včetně vysokého rozdílu ve mzdách. »Výbor proto doporučuje, aby smluvní strana zahrnula konkrétní postupy a cíle ve vládních prioritách a postupech na zvýšení rovných příležitostí žen a mužů,« uvedla.

Zapotřebí je též podle Jachanové Doleželové přijmout dlouhodobou strategii a zlepšit spolupráci s místními subjekty zodpovědnými za zařízení dětské péče, přezkoumat strukturu mezd v profesích, v nichž převažují ženy, či zvýšit mezi zaměstnavateli povědomí o důležitosti flexibilních podmínek práce pro návrat ženy na trh práce.

Jachanová Doleželová závěrem dodala, že účastnice a účastníci prosincového semináře vyzývají vládu, aby doporučení reflektovala a začala plnit své mezinárodní závazky. Karel MUŠKA

Co je to Pekingská akční platforma?

V září 1995 se mezinárodní společenství usneslo na deklaraci zaměřené na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Platforma určuje 12 stěžejních oblastí zájmu (např. vymýcení chudoby, vzdělávání, zdraví, násilí, ozbrojené konflikty, ekonomická nerovnost, rozhodovací a mocenské pozice, lidská práva, životní prostředí apod.) a představuje cíle a kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech. Na 23. mimořádném zasedání VS OSN v r. 2000, které se uskutečnilo v návaznosti na pekingskou konferenci, přijaly zúčastněné státy dodatečné závazky, jako např. posílení legislativy proti všem formám násilí na ženách a cíle o bezplatném základním vzdělání pro dívky i chlapce a programech zdravotní prevence i léčby. (zdroj: www.proequality.cz)

 

11. 1. 2011redakční zpráva HaNo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář